• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Trao quà cho người dân khó khăn vùng tâm dịch
Sáng ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sông Hinh phối hợp các đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức thăm, tặng quà cho người đồng bào dân ...
V/v triển khai ứng dụng VssID - BHXH số
V/v triển khai ứng dụng VssID - BHXH số
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Sông Hinh
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Sông Hinh
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.
V/v cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.
Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2020
Chiều ngày 20/1, UBND huyện Sông Hinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí ...
BÁO CÁO Về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Sông Hinh xin sửa chữa đường vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng xã Sông Hinh trên lâm phần đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý
BÁO CÁO Về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Sông Hinh xin sửa chữa đường vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng xã Sông Hinh trên lâm ...
V/v phối hợp báo cáo sơ kế thực hiện Nghị định 72/2015/NĐ-CP
V/v phối hợp báo cáo sơ kế thực hiện Nghị định 72/2015/NĐ-CP
Mời viết bài đăng trên Bản tin “Thông tin và Truyền thông Phú Yên số Xuân Tân Sửu -13/2021”
Mời viết bài đăng trên Bản tin “Thông tin và Truyền thông Phú Yên số Xuân Tân Sửu -13/2021”