• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Sông Hinh năm 2021
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Sông Hinh năm 2021
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v thành lập ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Sông Hinh
V/v phối hợp tổ chức phục vụ Sách lưu động tại các Trường học trên địa bàn tỉnh
V/v phối hợp tổ chức phục vụ Sách lưu động tại các Trường học trên địa bàn tỉnh
Xin phê duyệt phương án Hỗ trợ giống lúa cho nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 từ nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP
Xin phê duyệt phương án Hỗ trợ giống lúa cho nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 từ nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP
V/v Ủy quyền tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên năm 2020.
V/v Ủy quyền tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...