NÔNG - LÂM NGHIỆP

Sông Hinh: Phòng chống dịch LMLM gia súc trên địa bàn huyện(26/06/2017 12:00 AM)

UBND huyện Sông Hinh vừa triển khai kế hoạch về việc phòng, chống cấp bách dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện.Theo đó, đối với vùng có dịch phải tiến hành quản lý gia súc bệnh. Gia súc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh phải được nhốt cách ly với gia súc khỏe; gia súc khỏe mạnh phải chăn thả theo khu vực riêng cho đến khi hết dịch. Thực hiện vệ sinh và phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, nơi nhốt gia súc, các chốt kiểm dịch động vật tạm thời, điểm giết mổ. Thực hiện tiêm phòng vắc xin khẩn cấp cho gia súc khỏe mạnh tại các thôn, buôn nơi xảy ra dịch; sau khi thực hiện xong tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia súc mẫn cảm tại các địa phương bị dịch uy hiếp. Tăng cường giám sát dịch bệnh; xử lý gia súc bệnh, chết; chăm sóc, chữa trị gia súc và tổ chức công tác thông tin, truyên truyền, báo cáo tình hình dịch bệnh. Cụ thể: tại xã EaLâm, nơi đã xảy ra dịch bệnh, địa phương huy động và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn huy động ngay tại các thôn, buôn; huy động các vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch; bố trí kinh phí địa phương để kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh trực tiếp sau đó có phương án trình xin cấp trên phê duyệt bổ sung.

Đối với vùng chưa có dịch bệnh tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển động vật, nhất là động vật đi ra từ vùng bị dịch. Khẩn trương tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2017. Ngọc Cường

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành