KINH TẾ XÃ HỘI

Thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sông Hinh(30/06/2017 12:00 AM)

UBND huyện Sông Hinh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện.Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện và giải quyết việc làm thông quan việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, có chất lượng để phục vụ nhu cầu hưởng thụ, tiêu dùng của người dân.

Theo đó, mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 là tập trung xây dựng phát triển một số ngành, nghề có lợi thế, tiềm năng của địa phương như: Biểu diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu, quảng cáo về du lịch văn hóa cộng đồng. Định hướng và từng bước phát triển các ngành: dịch vụ các trò chơi giải trí, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, in ấn… trở thành những ngành kinh tế dịch vụ, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến năm 2030 phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong tỉnh. Phấn đấu có doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm và tạo thêm việc làm cho xã hội.Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành