KINH TẾ XÃ HỘI

Triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng cuối năm 2017(25/07/2017 12:00 AM)

Sáng ngày 21/7, Huyện ủy Sông Hinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãnh phí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Bà Đào Bảo Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đã về dự.Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định. Kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, không để xảy ra điểm nóng; phạm pháp hình sự được kiềm chế; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện đúng quy đinh của pháp luật, tỷ lệ điều tra án hình sự vượt chỉ tiêu giao. Việc giải quyết đơn, thư đúng theo quy định, số lượng đơn thư có chiều hướng giảm. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành đã kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình có mặt hạn chế, đôi lúc chưa chặt chẽ, còn để đối tượng trốn đi nước ngoài. Tội phạm được kiềm chế nhưng tính chất côn đồ, manh động và mức độ nguy hiểm hơn; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, đối tượng sử dụng chất ma túy ngày càng trẻ hơn. Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định ở một số đơn vị còn mang tính hình thức. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị; hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Huyện ủy Sông Hinh yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương; tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị theo đúng qui định của pháp luật.

 Văn Thùy

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành