TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Giao ban UBND huyện định kỳ tháng 12/2017(13/12/2017 12:00 AM)

Sáng 01/12, UBND huyện Sông Hinh tổ chức hội nghị giao ban định kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 12/2017. Dự hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học, các đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND Ksor Y Phun chủ trì hội nghịĐánh giá chung, trong tháng 11/2917, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định. Tập trung chỉ đạo bà con nông dân chuẩn bị đất để gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 theo đúng lịch thời vụ. Sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển; Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên, trong tháng, cơn bão số 12 xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân; công tác quản lý, cấp giấy CNQSD đất mặc dù đã có nhiều cố gắng song vẫn còn nhiều hạn chế gây bức xúc cho người dân.

Tại hội nghị, phó chủ tịch Ksor Phun yêu cầu các xã, thị trấn củng cố Ban chỉ đạo khắc phục thiệt hại bão 12 gây ra, thống kê kịp thời chính xác thiệt hại của người dân; tiếp nhận và cấp phát gạo cứu trợ đúng người, đúng đối tượng, không trùng lắp; đẩy nhanh triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững trong năm 2017 Văn Thùy

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành