KINH TẾ XÃ HỘI

Xã hội hóa công trình điện đường chiếu sáng buôn Suối Mây(13/12/2017 12:00 AM)

Chiều ngày 3/12, Đảng ủy, UBND thị trấn Hai Riêng bàn giao công trình điện đường thắp sắng cho Ban nhân dân buôn Suối Mây, thị trấn Hai Riêng quản lý, vận hành khai thác.Công trình trên được lắp đặt dọc theo tuyến đường chính đi qua buôn với chiều dài đường dây 600m, 11 trụ đèn cao áp, tổng giá trị công trình gần 17 triệu đồng, trong đó nhân dân buôn Suối mây đóng góp 3,4 triệu đồng, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn hỗ trợ 13,6 triệu đồng. Ngoài ra đơn vị điện lực Sông Hinh hỗ trợ 04 công kỹ thuật lắp ráp; đoàn thị trấn Hai Riêng huy động 15 đoàn viên hỗ trợ xây dựng công trình.

Trước đó Ban nhân dân buôn Suối Mây đã họp các hộ dân thống nhất kế hoạch khai thác sử dụng cũng như đóng góp chi trả tiền điện, tiền quản lý, sửa chữa vận hành hệ thống.Văn Thùy

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành