TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2019(24/12/2018 12:00 AM)

UBND huyện vừa ban hành văn bản về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.Theo Thông báo, tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2019 (thứ Ba); nếu cờ đã phai màu, bị rách phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ liên tục 04 ngày, từ ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ Ba); đi làm bù vào ngày 05/01/2019 (thứ Bảy).

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và thông báo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, phân công lãnh đạo và các bộ phận liên quan tổ chức trực đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Lễ.Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành