TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xem tất cả

Giao ban UBND huyện định kỳ tháng 12/2017

Sáng 01/12, UBND huyện Sông Hinh tổ chức hội nghị giao ban định kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 12/2017. Dự hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học, các đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND Ksor Y Phun chủ trì hội nghị ...

xem tiếp


Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 165 triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ...

xem tiếp


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

UBND huyện Sông Hinh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 492 ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. ...

xem tiếp


NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành