LỊCH SỬ - VĂN HÓA

VĂN HÓA VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN SÔNG HINH

Huyện Sông Hinh được thành lập từ ngày 25/02/1985 trên cơ sở chia tách từ huyện Tây Sơn thành hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh; là một huyện nằm ở phía Tây tỉnh Phú Yên, với diện tích tự nhiên hơn 88.664 ha; gồm 10 xã và 01 thị trấn, với 82 thôn, buôn, khu phố. ...

xem tiếp

Các tin đã đưa ngày:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành