BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

BẢN ĐỒ

Huyện Sông Hinh là huyện miền núi được thành lập từ ngày 25/02/1985 trên cơ sở chia cách từ huyện Tây Sơn thành hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh; huyện Sông Hinh nằm ở phía Tây nam Phú Yên, phía Tây nam giáp tỉnh ĐăkLăk, Tây bắc giáp tỉnh Gia Lai (tọa độ địa lý từ 120 45’ đến 130 06’ độ vĩ Bắc và108040’ đến 1090 07’ độ kinh Đông). Diện tích tự nhiên 886 km2, tổng dân số 45.860 người, phân bố ở khu vực Thành thị 10.639 người, Nông thôn 35.221 người. Bao gồm 11 xã, thị trấn, gồm: Thị trấn Hai Riêng, xã Sơn Giang, xã Đức Bình Đông, xã Đức Bình Tây, xã Ea Bia, xã Ea Bá, xã Ea Bar, xã Ea Trol, xã Sông Hinh, xã Ea Lâm, xã Ea Ly. ...

xem tiếp

Các tin đã đưa ngày:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành