NỘI DUNG CÔNG KHAI

V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tải tài liệu về  

 


Góp ý tổng kết 10 năm thực hiện Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tải tài liệu về  

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỀ XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

THÔNG BÁO 

 


THÔNG BÁO: V/v tham gia giải thưởng môi trường Phú Yên năm 2018

THÔNG BÁO

 


CÔNG BỐ CÔNG KHAI TOÀN BỘ TÀI LIỆU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN SÔNG HINH

TÀI LIỆU

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỀ XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

THÔNG BÁO 

 


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 


CÔNG NHẬN 07 XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2290

 

Các tin đã đưa ngày:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành