NỘI DUNG CÔNG KHAI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỀ XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

THÔNG BÁO 

 


THÔNG BÁO: V/v tham gia giải thưởng môi trường Phú Yên năm 2018

THÔNG BÁO

 


CÔNG BỐ CÔNG KHAI TOÀN BỘ TÀI LIỆU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN SÔNG HINH

TÀI LIỆU

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỀ XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

THÔNG BÁO 

 


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 


CÔNG NHẬN 07 XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2290

 


ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN SÔNG HINH ĐẾN NĂM 2020

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

 


CÔNG BỐ CÔNG KHAI TOÀN BỘ TÀI LIỆU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN SÔNG HINH

BẢN ĐỒ SÔNG HINH

 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

BIỂU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Các tin đã đưa ngày:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành