THÔNG BÁO

Công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018

TẢI XUỐNG

 


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên

TẢI XUỐNG

 


Thời gian, địa điểm tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018

TẢI XUỐNG

 


v/v diễn biến tình hình thiên tai do mưa lớn trên diện rộng đang ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện

TẢI XUỐNG

 


V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

TẢI XUỐNG

 


Quyết định thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của hộ gia đình, các nhân tự bỏ vùng đi không còn nhu cầu sử dụng đất

TẢI XUỐNG


 


KẾT QUẢ THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015


KẾT QUẢ


 


DANH SÁCH NIÊM YẾT THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015


DANH SÁCH


 Các tin đã đưa ngày:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành