VĂN BẢN PHÁP QUY CẤP HUYỆN


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1636/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1634/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1632/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1631/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1630/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1629/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Sông Hinh.(ngày ban hành 21/8/2014)

Các tin đã đưa ngày:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành