• :
  • :
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống các Ban của Đảng và Văn phòng cấp uỷ (1930 - 2021)
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
V/v báo cáo số liệu Bưu chính - Viễn thông năm 2020
V/v báo cáo số liệu Bưu chính - Viễn thông năm 2020
Tuyên truyền nội dung Công văn 1739/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh
Tuyên truyền nội dung Công văn 1739/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh
Mời dự Hội nghị triển khai Kế hoạch CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 (08h00' ngày 29/4/2021)
Mời dự Hội nghị triển khai Kế hoạch CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 (08h00' ngày 29/4/2021)
vv sử dụng chức năng quét mã QR code để kiêm rtra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên thẻ CCCD
vv sử dụng chức năng quét mã QR code để kiêm rtra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên thẻ CCCD
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021
V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021
V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021
V/v thông báo thời điểm khởi công xây dựng trạm BTS PYN 0390 tại xã Ea Ly
V/v thông báo thời điểm khởi công xây dựng trạm BTS PYN 0390 tại xã Ea Ly
v/v góp ý dự thảo Kế hoạch tỏ chức kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
v/v góp ý dự thảo Kế hoạch tỏ chức kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021
V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021