• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Câu hỏi:
Trang web huyện sông hinh
Nội dung:
Trang web huyện sông hinh
Người gửi: Hoàng Hà
Địa chỉ: sông hinh - Tỉnh Phú Yên - Huyện Sông Hinh - Thị trấn Hai Riêng
Trả lời:
Chưa có câu trả lời