KINH TẾ VÀ TIỀM NĂNG KINH TẾ HUYỆN SÔNG HINH(02/05/2014 12:00 AM)
 

Là một huyện nằm ở phía Tây tỉnh Phú Yên, với diện tích tự nhiên hơn 88.664 ha; gồm 10 xã, 01 thị trấn. Mang lại nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.


 

 

          Cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện: Đất nông nghiệp: 28.026 ha; đất lâm nghiệp: 40.109 ha; đất phi nông nghiệp: 14.531 ha; đất chưa sử dụng: 5.920 ha. Sản xuất nông nghiệp đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn. Diện tích gieo trồng hàng năm đạt 20.020 ha, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ. Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp dài ngày như: cà phê 1.700 ha, cao su 2.766 ha; cây công nghiệp ngắn này như sắn 7.820 ha, mía 5.014 ha, cung cấp ổn định vùng nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động, hầu hết các loại cây trồng đều được thay thế giống mới có năng suất, chất lượng ngày càng cao.
          Chăn nuôi bò hàng hóa trong những năm qua huyện đã đề ra nhiều giải pháp ưu tiên để đầu tư phát triển đàn bò, khuyến khích các mô hình chăn nuôi vừa và nhỏ… tổng đàn bò hiện nay là 19.659  con, tỷ lệ bò lai 23,13% .
          Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú, tiềm ẩn với trữ lượng khá lớn: như Sắt, đá Mácma, đá dăm, đá Granittoit, đá Saphia, vàng sa khoáng … Diện tích rừng rộng 32.712,2 ha, độ che phủ đạt 42,07%, có nhiều loại gỗ quý giá trị kinh tế cao.
Ngoài ra, còn có tài nguyên nước; với Hồ thủy điện Sông Hinh, thủy điện Sông Ba Hạ, Hồ thủy điện Krông H’Năng và nhiều công trình thủy lợi rất thuận lợi cho phát triển Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
          Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân được chú trọng,đến nay 100% thôn buôn có điện; Hệ thống đường giao thông từ huyện đến các xã, thôn, buôn, khu phố được nâng cấp và kiên cố hóa đảm bảo giao thông thông suốt; có đường Quốc lộ 29 và đường Tỉnh lộ ĐT649 là những con đường huyết mạch của huyện nối với vùng kinh tế Tây Nguyên và trong năm 2010 nhà nước đang đầu tư tuyến đường Đông Trường Sơn đi ngang quan địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương với các tỉnh Tây nguyên.
          Hoạt động thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Vận tải phát triển khá mạnh đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân; hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt phát triển nhanh đã nối liền thành phố Tuy Hòa với các xã Sơn Giang, Đức Bình Đông, thị trấn Hai Riêng, EaBar và xã Ealy của huyện Sông Hinh.