Sáng ngày 14/6, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên phối hợp UBND huyện Sông Hinh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, buôn, khu phố và cán bộ các chi hội đoàn thể, người có uy ...