• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Câu hỏi:
Năm mới 2021 huyện đổi mới
Nội dung:
Năm mới 2021 sẽ có nhiều hoạt động giúp dân cải thiện cuộc sống không ạ,
Người gửi:
Địa chỉ: hai riêng - Tỉnh Phú Yên - Huyện Sông Hinh - Thị trấn Hai Riêng
Trả lời:
Chưa có câu trả lời