• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đức Bình Tây hướng đến xã NTM kiểu mẫu 📷

Xã Đức Bình Tây vừa tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Đức Bình Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là vinh dự, tự hào và cũng là độc lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Bình Tây tiếp tục nỗ lực phấn đấu hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Đức Bình Tây có 05 thôn, buôn với 3.956 nhân khẩu. Kế thừa và phát huy truyền thống xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, lao động sản xuất, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã tiếp tục triển khai khế hoạch, tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn tiếp tục được thay đổi mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại, 100% các tuyến đường xã bê tông hóa; kinh tế phát triển, nhiều hộ vươn lên làm giàu, tỷ lệ lao động được đào tạo có việc làm đạt 80,6%; thu nhập bình quân/đầu người năm 2023 đạt 57,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,18%; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95,3%; Môi trường sinh thái được bảo vệ và ngày càng sạch đẹp, 100% hộ gia đình tham gia thu gom và xử lý rác thải; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ theo quy hoạch nông thôn ổn định; thực hiện mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; các giá trị văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; các trường học giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, dân trí được nâng lên; công tác quốc phòng- an ninh được giữ vững; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động có hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc; Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các hội đoàn thể xã đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả huy động nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao với tổng kinh phí hơn 82,7 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách TW, tỉnh 70,4 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện: 3,5 tỷ đồng; ngân sách xã, nhân dân đóng góp 8,8 tỷ đồng).

Đức Bình Tây về đêm

Tại lễ công bố quyết định công nhận xã nông thôn mới nâng cao, Bí thư Đảng ủy xã Đức Bình Tây phấn khởi phát biểu nhấn mạnh: “Những nổ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Bình Tây trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đã được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 516 ngày 17/4/2024. Đây là niềm vui, niềm tự hào chung, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà”.
Cũng tại buổi lễ công bố, ông Phạm Xuân Tài, thôn Đồng Phú, bày tỏ: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm phát triển nông thôn Việt Nam hiện đại, có kinh tế xã hội phát triển bền vững, quốc phòng an ninh ổn định, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thu nhập và đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao cả vật chất và tinh thần.
Sau khi được sự tuyên truyền, vận động và giải thích của Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã về việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trong đó người dân là chủ thể bản thân tôi đã nhận thức được rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước, của chính quyền địa phương mà là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân xã nhà; trong đó, người dân địa phương giữ vai trò chính. Vì vậy tôi cũng như bà con nhân dân tích cực tham bằng các việc làm cụ thể như: đóng góp tiền của và ngày công để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để phục vụ đi lại của nhân dân địa phương; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tự nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa; trồng, cắt tỉa hàng rào cây xanh, vệ sinh nhà ở, vườn tược đảm bảo “xanh, sạch, đẹp”; Tham gia Chương trình điện sáng đường làng, đây là một chương trình có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, bà con nhân dân rất đồng tình hưởng ứng, 100% các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm được chiếu sáng đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững; Tích cực tham gia Đề án thu gom, xử lý rác thải và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, đường làng, ngõ xóm được sạch, đẹp góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống ở nông thôn; Thực hiện tốt các mô hình, dự án về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi” do Hội Nông dân phát động góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Khu văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn phát biểu chúc mừng, chung vụi, đồng thời nhấn mạnh: Xã Đức Bình Tây là quê hương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong các năm qua Đức Bình Tây đã tiên phong, đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Văn hoá, Y tế, Giáo dục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện ngày một nâng cao. Đảng bộ, Chính quyền xã, liên tục nhiều năm được công nhận là Đảng bộ, Chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nề nếp, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất. Đó là nền móng vững chắc để các phong trào của xã tiếp tục được phát triển.
Thành công hôm nay rất đáng trân trọng và tự hào, nhưng chặng đường phía trước của xã Đức Bình Tây vẫn còn nhiều thách thức. Vì vậy, trong thời gian đến, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Bình Tây tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trước hết cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các thôn, xóm, khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa ven đường và tại các khu vực công cộng, công sở để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Nhân dịp buổi lễ, UBND tỉnh Phú Yên đã trao tặng 200 triệu đồng cho xã Đức Bình Tây để thực hiện công trình phúc lợi; có 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao được UBND huyện biểu dương, khen thưởng. UBND xã Đức Bình Tây cũng đã trao khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân khác có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM nâng cao tại địa phương./.

Tác giả: Văn Thùy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 304
Hôm qua : 246
Tháng 06 : 5.777
Năm 2024 : 97.178