• :
 • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
 • Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức Phú Yên năm 2023
  | Ksor Y Lêng | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2023
  | pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn | 193 lượt tải | 6 file đính kèm
  Tài liệu phục vụ tập huấn chuyển đổi số năm 2023
 • Tai_lieu_HN12
  | Từ Duy Sang | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Banner 2023
  | pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tai_lieu_HN11(lan1)
  | Từ Duy Sang | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HD_Capnhat_EMAIL
  | Từ Duy Sang | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tailieu_HN_BTVHU
  | Từ Duy Sang | 229 lượt tải | 2 file đính kèm
  Tailieu_HN_BTVHU
 • Tài_liệu_HN_10
  | Từ Duy Sang | 211 lượt tải | 2 file đính kèm
  Tài_liệu_HN_10
 • Tai_lieu_HN09
  | Từ Duy Sang | 233 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hội nghị ATTP
  | pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn | 214 lượt tải | 2 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐKXDĐSVH NĂM 2021
  | pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn | 380 lượt tải | 7 file đính kèm
 • tài liệu HDSD
  | pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 81
Hôm nay : 1.886
Hôm qua : 2.181
Tháng 09 : 69.780
Năm 2023 : 348.721