• :
 • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Danh sách
 • Trần Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh VPHU
  • Email:
   trantheanh@phuyen.dcs.vn
 • Lê Giác Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh VPHU
  • Email:
   legiachai@phuyen.dcs.vn
 • Nguyễn Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0977746346
  • Email:
   nguyenthiminhhue@phuyen.dcs.vn
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0935909416
  • Email:
   nguyenthithanh@phuyen.dcs.vn
 • Bùi Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0383715307
 • Lê Thị Minh Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0918947430
  • Email:
   lethiminhyen@phuyen.dcs.vn
 • Từ Duy Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0914051436
  • Email:
   tuduysang@phuyen.gov.vn
 • Chu Đình Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0982734272
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thông tin tra cứu
Thông tin tra cứu
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 367
Hôm qua : 442
Tháng 07 : 10.701
Năm 2024 : 116.023
Thông tin thị trường
Thông tin thị trường