• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện
UBND huyện Sông Hinh vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn hướng dẫn rà soát, thống kê các đối tượng ưu tiên ...