• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG ỦY XÃ EA LY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Sáng ngày 7/4/2023, Ban chấp hành Đảng ủy xã Ea Ly tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khúc – Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy các chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo UBND xã, Lãnh đạo ủy ban Mặt trận và các hội đoàn thể xã.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, tổng số đảng viên trên địa bàn xã là 188 đảng viên với 12 chi bộ trực thuộc gồm 03 loại hình: chi bộ thôn, buôn; chi bộ trường học và chi bộ lực lượng vũ trang. Trong đó, đảng viên Nam là 122 đảng viên, đảng viên nữa là 66 đảng viên. Đảng viên chính thức: 177 đảng viên, đảng viên dự bị 11 đảng viên. Đảng viên là dân tộc thiểu số 113 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực: quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc viết thu hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác nắm tư tưởng, chú trọng nắm bắt tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân… nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi ủy, chi bộ có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Các cấp ủy và chi bộ trực thuộc thực hiện gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những phần việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận trong Nhân dân. Công tác quản lý, đánh giá, phân loại cấp ủy, chi bộ, đảng viên ngày càng khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình có chuyển biến tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện chủ động, kiên quyết, kịp thời. Công tác dân vận, tuyên giáo, văn phòng có nhiều các làm mới, chủ động và hiệu quả…, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.

Tại hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phát triển đảng viên mới; việc thực hiện chức danh kiêm nhiệm tại thôn, tổ dân phố; một số nội dung liên quan đến công tác công nhận và chuyển đảng chính thức; chế độ sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề và quản lý đảng viên đi làm ăn xa; công tác rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Công tác kiểm tra, giám sát ở các chi ủy, chi bộ đôi khi còn chưa kịp thời, có phần còn lúng túng; việc đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong môi trường số; hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng... và đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

 Đến dự tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Khúc – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đánh giá cao việc chủ động và tổ chức hội nghị chuyên đề, qua đó đã giải thích, phân tích, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và chia sẻ những khó khăn, định hướng những nội dung vướng mắc để địa phương lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khúc - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu trao đổi, chia sẻ tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Thu Hà – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương tinh thần quyết tâm và những nỗ lực của các cấp ủy, chi bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua đó, đề nghị các cấp ủy, chi bộ cần nghiên cứu sâu kỹ những tồn tại, hạn chế được nêu tại Hội nghị, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng đảng trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã đã ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời định hướng dư luận, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến đất lấn chiếm do UBND xã quản lý, đất rừng, về trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản…. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên hằng tháng. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, công tác phát triển đảng viên đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã đề ra và chỉ tiêu Huyện ủy giao. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và thẩm tra, xác minh, nhận xét về kết nạp đảng viên mới; quản lý đảng viên, công tác sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, công tác miễn sinh hoạt theo quy định và đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú… Nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phân công phụ trách địa bàn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên và thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc, dư luận trong xã hội. Chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở địa phương, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và trong công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua các hoạt động phong trào, chủ động phát hiện các nhân tố tích cực để giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp…

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các chi bộ trực thuộc quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; đồng thời, rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                           Thu Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 32
Hôm qua : 280
Tháng 06 : 8.846
Năm 2024 : 100.247