• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác Hội và phong trào Nông dân thị trấn Hai Riêng năm 2022

Năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi nhưng vẫn có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid- 19, đã tác động đến giá cả một số mặt hàng thiết yếu như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Trước tình hình đó Hội Nông dân thị trấn đã kịp thời chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; cán bộ, hội viên nông dân luôn đoàn kết, phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ, do vậy đã đạt được kết quả đáng phấn khởi, cụ thể:

Về gieo trồng và chăn nuôi, diện tích gieo trồng đạt 2.670 ha; đàn 1.619 con (trong đó bò lai chiếm 51,16%/tổng đàn); tổ chức tiêm phòng vaccin lở mồm long móng đạt 87,89%, viêm da nổi cục 650 con; vận động triển khai thực hiện công tác tiêm vaccin phòng dại chó 642 con ở các khu phố, buôn. Về nông dân, nông thôn, phối hợp với UBND thị trấn họp lấy ý kiến nhân dân về thực hiện các Dự án trên địa bàn thị trấn; vận động các hộ dân chấp hành việc giải tỏa và nhận tiền đền bù, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện đầu tư phát triển cơ sơ hạ tầng ở khu phố, buôn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các điển hình, mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Hội viên nông dân. 

 

                                            Hội nghị Tổng kết công tác Hội Nông dân năm 2022

       Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên luôn được Hội thường xuyên quan tâm; năm 2022 kết nạp được 71 hội viên mới, đạt 101% chỉ tiêu huyện giao, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.038 hội viên. Tổ chức thành công tác tổ chức Đại hội cấp chi hội 15/15 khu phố, buôn nhiệm kỳ (2023- 2028) theo đúng Kế hoạch chỉ đạo của cấp trên; việc xây dựng quỹ cho vay xoay vòng được các chi Hội thực hiện ngày càng hiệu quả, có 09 chi Hội xây dựng được quỹ; nâng tổng số tiền quỹ cho vay xoay vòng 112.600.000 đ, giải quyết cho 32 hội viên vay. Quản lý tốt dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh 400.000.000 đ giải quyết cho 10 hội viên vay tái sản xuất chăn nuôi bò sinh sản, qua giám sát dự án phát triển có hiệu quả, thu và trích nộp hội phí trong năm l.900.000 đ đạt 100 % chỉ tiêu huyện giao. Kết quả xếp loại 15 chi Hội năm 202204/15 chi Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08/15 chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03/15 chi Hội hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, thực hiện 14 chỉ tiêu công tác Hội và 03 phong trào lớn của nông dân; song song với việc kiểm tra công tác Hội, Ban Kiểm tra Hội Nông dân thị trấn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện (NHCSXH) kiểm tra công tác cho vay ủy thác ở 14/14 tổ TK & VV khu phố, buôn, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các tổ TK & VV do Hội quản lý, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vốn vay NHCSXH.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện, đầu năm BCH Hội nông dân thị trấn đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và giao chỉ tiêu thi đua năm 2022 giữa Hội nông dân thị trấn với 15 chi hội khu phố, buôn. Công tác sơ kết, tổng kết được Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Qua tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, BCH Hội nông dân thị trấn đã tổ chức bình xét khen thưởng 2 tập thể (Chi Hội nông dân KP 7;  Chi Hội Nông dân buôn Thô) và 08 cá nhân xuất sắc. Năm 2022 Hội nông dân thị trấn được Hội cấp trên đánh giá phân loại là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.    

 

                  Khen thưởng có thành tích xuất sắc năm 2022

Bên cạnh đó, Hội nông dân thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tạo sự đồng thuận trong nông dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, đồng thời Thường trực Hội thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt các vấn đề bức xúc của nông dân; những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm giải quyết. Tổ chức tốt hoạt động các phong trào như: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh…

          Nhìn chung, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được kết quả đáng phấn khởi. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là những việc làm thiết thực, hiệu quả đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong năm 2022.


         

                                                                                       Nhất Hữu

                                                                                   (Hội Nông dân huyện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10.968
Hôm nay : 5
Hôm qua : 0
Tháng 11 : 13.527
Năm 2023 : 390.147