• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sông Hinh

   Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, huyện Sông Hinh đã huy động 410 tỷ 963 triệu đồng từ các nguồn vốn, trong đó huy động cộng đồng từ người dân và doanh nghiệp 35 tỷ 805 triệu đồng. Đến nay huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 5/10 xã đạt NTM, bình quân toàn huyện đạt 16,2 tiêu chí/xã; 100% xã đã hoàn thành việc lập, phê duyệt, công bố công khai đồ án quy hoạch xã NTM; 100% xã đạt tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, quốc phòng và an ninh; khu dân cư kiểu mẫu thôn An Hoà xã Đức Bình Tây đạt 9/9 tiêu chí; hai vườn mẫu hộ ông Nguyễn Tân Phú và hộ Hồ Xuân Hùng đã đạt 05/05 tiêu chí; môi trường được cải thiện, đời sống của nhân dân được nâng cao và ổn định.

   Quá trình thực hiện NTM thể hiện rõ nét vai trò cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của người dân. Điển hình như ở xã Ea Ly. Là một xã miền núi, vùng đồng bào DTTD, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng phát triển cây nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Xã đã triển khai 10 mô hình điểm trồng cây sầu riêng, mắc ca, heo đen, rúi, bò lai; tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su, sầu riêng và 05 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, ngoài 1.700ha mía chủ lực, các loại cây trồng mới đang phát triển mạnh và mang lại hiệu quả rõ nét về kinh tế cho địa phương như: 600ha cao su, 262ha cây ăn quả chủ yếu là sầu riêng, cam, thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng gần gấp đôi, lên 41 triệu đồng/người/năm.

   5 năm thực hiện NTM, vai trò, hình ảnh người dân nông thôn được đề cao, nhiều nông dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, nỗ lực phấn đấu và trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển cộng đồng, điển hình như ông Bàn Nguyên An, thôn Chư Blôi, xã Ea Bar. Để có nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hàng chục hộ dân người Dao trong thôn, ông đã đến từng nhà để thăm dò ý kiến và tổ chức cuộc họp thống nhất mọi người cùng góp tiền, góp công làm đường ống dẫn nước từ trên đỉnh núi Chư Blôi về làng. Với chiểu dài hơn 5km cùng độ dốc lớn đã phát sinh nhiều khó khăn với việc xử lý áp suất đường ống. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, ông đã không quản ngại đi mọi nơi, đến hỏi mọi người. Cảm phục tinh thần của ông Bàn Nguyên An và bà con nơi đây, nhiều kỹ sư, chuyên gia về điện, nước đã đến hỗ trợ kỹ thuật, tặng các thiết bị xả áp, hướng dẫn kỹ thuật, nhờ đó đường ống được vận hành thông suốt. Từ khi nước về, cuộc sống người dân ngày thêm đổi thay, cây cối xanh tốt quanh năm, tình làng nghĩa xóm ngày thêm sâu đậm,

   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch, nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng tiến độ thực hiện ở các xã vẫn còn chậm, một số tiêu chí chưa đảm bảo tính bền vững liên tục.

   Một số nội dung xây dựng NTM như tiêu chí môi trường, phát triển sản xuất, thu nhập gắn với du lịch sinh thái nông thôn chưa được quan tâm, phát triển. Việc khai thác lợi thế về các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan sinh thái, sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông thôn chưa phát huy được tiềm lực của địa phương; Tiêu chí về môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm, thu gom và xử lý rác thải, chất thải ở một số xã chưa thực sự bền vững, đi vào chiều sâu; ý thức tự giác của người dân về bảo vệ môi trường nông thôn còn nhiều mặt hạn chế; Việc thu hút các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn rất ít, đầu tư, phát triển còn chậm, đặc biệt là các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thu nhập của người dân khu vực nông thôn có tăng nhưng chậm, mức đạt thấp so với các địa phương khác trong tỉnh, dẫn đến việc huy động các nguồn lực trong dân đạt kết quả chưa cao.

   Với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, huyện Sông Hinh đã đề ra kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có thêm từ 01 – 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 khu dân cư kiểu mẫu, 06 vườn mẫu được công nhận. Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Sông Hinh dự kiến huy động trên 400 đồng tiền vốn, đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ cùng các mục tiêu, giải pháp thực hiện, đó là:

1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch

   Mục tiêu: Đến năm 2025, 100% số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch theo Bộ tiêu chí quốc gia; tiếp tục thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch nông thôn mới xã đã được phê duyệt trước đây, theo đúng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã và phù hợp với quy định về lập đồ án quy hoạch chung xã theo đúng các quy định hiện hành.

   Nhiệm vụ: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từng bước lập quy hoạch xây dựng chi tiết (sau quy hoạch xây dựng chung của xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn; Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao làm cơ sở lập quy hoạch chung các xã gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn.

   Phân công quản lý, thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, địa phương hướng dẫn thực hiện nội dung rà soát, điều chỉnh lập mới qui hoạch.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội

   Mục tiêu: Phấn đấu các tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư được quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao; Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM đạt theo kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình đảm bảo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

   Nhiệm vụ: Tiêu chí số 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông các trục đường trên địa bàn các xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, hệ thống bến xe khách của huyện đạt chuẩn theo quy định.

   Tiêu chí số 03: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp huyện, xã, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

   Tiêu chí số 04: Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về điện theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM;

   Tiêu chí số 05: Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình cấp xã đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện. Đến năm 2025, có 100% số xã đạt tiêu chí số 5 về Trường học theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.

   Tiêu chí số 06: Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, hỗ trợ trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho thiết chế văn hóa-thể thao cho các xã. Xây dựng Trung tâm văn hóa-thể thao xã đạt chuẩn và có nhiều hoạt động văn hóa-thể thao kết nối với các xã có hiệu quả. Đến năm 2025, có 100% số xã đạt tiêu chí số 6 về Văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

   Tiêu chí số 07: Tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn văn minh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người dân và đạt chuẩn theo quy định. Đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

   Tiêu chí số 08: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, trong đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống bưu chính, đài truyền thanh và xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã; nâng cấp hệ thống internet, gắn mã bưu chính viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành ở cấp xã. Đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

   Tiêu chí số 09: Chỉ đạo các xã phối hợp các ngành tổ chức rà soát số lượng nhà ở trên địa bàn xã; thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo, tranh thủ các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, sửa chữa và xây mới nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Phấn đấu đến năm 2025 có 08/10 xã đạt tiêu chí này.

   Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, địa phương hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 2, 4, 7, 9. Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 03. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí số 05. Phòng Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí số 06, và 08.

3. Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững

   Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 hộ nghèo, tiêu chí số 12 về lao động có việc làm và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu NTM.

   Đến năm 2025, có ít nhất 08/10 số xã đạt chuẩn tiêu chí về Thu nhập (Còn lại xã Ea Bá và Ea Lâm); 08/10 số xã đạt chuẩn tiêu chí về Hộ nghèo (Còn lại xã Ea Bá và Ea Lâm); 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Lao động có việc làm; 10/10 số xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Các xã NTM nâng cao, các khu dân cư NTM kiểu mẫu vườn mẫu NTM đạt các tiêu chí theo kế hoạch.

   Nhiệm vụ:

   Tiêu chí số 10: Tập trung triển khai các nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, sản xuất nông lâm nghiệp theo qui hoạch gắn với hạ tầng kinh tế-xã hội của từng địa phương; Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, cơ giới hóa đồng bộ gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, đặc sản địa phương, ngành nghề nông thôn theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng phát triển dịch vụ du lịch NTM, cộng đồng du lịch và điểm dịch vụ du lịch NTM; triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM, trong đó tập trung: Phát triển hệ thống điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng gắn với xây dựng NTM: du lịch trải nghiệm văn hóa, lễ hội, làng nghề; sinh thái nông nghiệp; khu nghỉ dưỡng nông thôn, phát triển hàng hóa nông nghiệp phục vụ du lịch, quà tặng, lưu niệm, trang trí; mỹ phẩm, dược phẩm chăm sóc sức khỏe; ẩm thực; phát triển nguồn nhân lực cho du lịch nông thôn; tăng cường quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch nông thôn, ưu tiên gắn với xây dựng mô hình phát triển du lịch nông thôn.

   Tiêu chí số 11: Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHIX ngày 06/7/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Hinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 2% (Theo chuẩn nghèo cũ giai đoạn 2016 – 2020 và theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025). Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo và các chương trình bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo CTMTQG giảm nghèo của huyện cùng các địa phương tổ chức rà soát đánh giá hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ, giúp đỡ, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.

   Tiêu chí số 12: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nông thôn. Thực hiện tốt chương trình việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025, gắn giải quyết việc làm với đào tạo nghề. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%. Tổ chức có hiệu quả các buổi tư vấn giới thiệu việc làm; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; rà soát, nắm chắc nhu cầu sử dụng lao động theo thị trường để xác định đào tạo nghề phù hợp; khơi dậy và phát triển các ngành nghề truyền thống.

   Tiêu chí số 13: Nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất (HTX, THT...), khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị; thúc đẩy thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp. Vận động các HTX hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Thực hiện theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa nông dân với doanh nghiệp có hợp đồng đầu tư và tiêu thụ với các nhà máy, như mía, sắn, cao su…

   Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Chi cục Thống kê hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 10.; Phòng Lao động - TBXH huyện hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số: 11, 12; Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 13.

4. Văn hóa xã hội, Môi trường, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

   Mục tiêu: Đạt yêu cầu các nội dung về chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y tế, chú trọng về Văn hóa, Môi trường và ATTP cho người dân trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Đến năm 2025, có ít nhất 09/10 số xã đạt chuẩn tiêu chí về giáo dục; 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế và văn hoá; 08/10 xã số xã đạt về môi trường và ATTP.

   Nhiệm vụ:

   Tiêu chí số 14: Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, ưu tiên các chính sách để hỗ trợ khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã miền núi, thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

   Tiêu chí số 15: Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM, đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn. Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trong đó tập trung cho các xã miền núi, các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đạt chuẩn cho Trung tâm y tế huyện. Đến năm 2025, 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc trẻ em, sức khỏe sinh sản của phụ nữ ở khu vực nông thôn.

   Tiêu chí số 16: Tiếp tục xây dựng, tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với tổ chức cộng động, kết nối các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân, nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi ở nông thôn. Phát động các phong trào rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Tăng cường nghiên cứu, mở rộng mô hình về phát huy, kết nối thiết chế văn hóa truyền thống và thiết chế văn hóa mới đảm bảo sự đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc; Xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng, nhân rộng mô hình thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng hiệu quả và nếp sống văn minh trong việc cước, việc tang, lễ hội; bảo tổn và phát huy giá trị các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, các di sản văn hóa phi vật thể nhằm kết nối, phát triển du lịch địa phương.

   Tiêu chí số 17: Xây dựng cơ sở hạ tầng về nước sạch, đặc biệt là các công trình cấp nước sạch tập trung nhằm nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo hệ thống tập trung; khuyến khích các mô hình đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung theo hình thức xã hội hóa, có sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; các mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã khó khăn; tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình đảm bảo bền vững. Đến năm 2025, có 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% trường học và trạm y tế xã có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, ít nhất 70% có nước sạch; Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn về lâu dài, an toàn; thúc đẩy công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa; nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung (cấp huyện); xây dựng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; Các xã xây dựng phương án/kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã, đảm bảo theo quy định; Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; xây dựng các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường.

   Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 14 (14.1;14.2); Phòng Lao động Thương binh và xã hội, phối hợp hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 14 (14.3); Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 15, chỉ tiêu 17.6 của tiêu chí số 17; Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, hướng dẫn hiện các nội dung tiêu chí số 16; Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí số 17 (17.2, 17.3, 17.5); Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 (17.1; 17.7; 17.8 ) liên quan đến môi trường nông thôn.

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Hệ thống chính trị; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn:

   Mục tiêu: Đạt yêu cầu nội dung về cán bộ công chức đạt chuẩn, tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Đến năm 2025, có 10/10 số xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; có 100% số xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

   Nhiệm vụ:

   Tiêu chí số 18: Tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ, dịch vụ hành chính công và khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả ở khu vực nông thôn; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế-xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, đặc biệt là các vùng khó khăn, miền núi; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công; đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở dữ liệu, các ứng dựng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp (xã, huyện); Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng NTM; Tiếp tục triển khai hiệu quả, rộng khắp các phong trào thi đua đến mọi tầng lớp nhân dân.

   Tiêu chí số 19: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, đảm bảo giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng NTM; Tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

   Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Phòng Nội vụ huyện chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 18 (18.1,18.2,18.3; 18.4); Phòng Tư pháp huyện phối hợp, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 18 (18.5); Phòng Lao động Thương binh và xã hội, phối hợp hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí số 18 (18.6); Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 19.1 của tiêu chí số 19; Công an huyện chủ trì, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19.

Phòng văn hóa & thông tin Huyện Sông Hinh


Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 248
Hôm qua : 390
Tháng 05 : 17.747
Năm 2024 : 83.251