• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ông Lê Văn Sơn tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Lê Văn Sơn người Ba Na, thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang được mệnh danh là Già làng - Người uy tín trong cộng đồng các dân tộc tại địa phương. Sinh ra và lớn lên trong vùng cơ sở căn cứ Cách mạng, chứng kiến nỗi khó khăn, gian khổ của bao thế hệ ông cha đi trước đã hy sinh anh dũng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, ông đã luôn thể hiện tâm nguyện noi theo bằng những việc làm thiết thực.

Ông Lê Văn Sơn phát biểu đóng góp ý kiến tại một buổi sinh hoạt chi bộ thôn

 

Tiếp bước truyền thống cách mạng của gia đình, ông đã tham gia cách mạng từ những năm đầu xây dựng vùng kinh tế mới Nhiễu Giang (nay là xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), kinh qua nhiều công việc, chức vụ từ nhân viên đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã. Năm 2004 ông được Đảng ủy xã và nhân dân tín nhiệm phân công, hiệp thương, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang, đây cũng là thời kỳ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với công cuộc xây dựng CNH, HĐH đất nước. Nhiều câu hỏi đặt ra đối với ông là làm sao xây dựng xã nhà ngày càng ổn định, phát triển vững mạnh; sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị cốt lỗi, xuyên suốt của Cấp ủy, chính quyền địa phương lúc bấy giờ.

Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông đã cùng với Ban Thường trực, lãnh đạo các Tổ chức thành viên chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền và tích cực bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị với cấp trên, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, cởi mở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân đồng tình thực hiện. Đồng thời tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương để từng bước ổn định, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội… theo từng nhóm đối tượng đồng bào di cư và bản địa; tuyên truyền nâng cao trình độ dân trí, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập quán canh tác, xóa bỏ các định kiến, mặc cảm xã hội, không nghe theo lời của kẻ xấu… đã góp phần tạo dựng nền tảng gắn bó, tin tưởng, giao thoa vững chắc trong cộng đồng dân cư.

Ghi nhận từ những kết quả nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân ông trong quá trình tham gia công tác và sự đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến thời điểm hiện nay xã đã vận động nhân dân hiến trên 13.500m2 đất xây dựng hệ thống kênh mương; 4.300m2 đất làm tuyến đường liên xã Sơn Giang – Đức Bình Đông; trên 8.461m2 đất làm đường liên thôn, đường nội đồng; đóng góp xây dựng hơn 11,408 km đường bê tông nông thôn theo Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh. Vận động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách… hơn 146 nhà, trị giá trên 3,7 tỷ đồng tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bề vững. Được biết năm 2015, xã Sơn Giang đã được huyện chọn làm điểm đăng ký xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã về đích nông thôn mới theo 19 tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Riêng cá nhân ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2018 và Bằng khen, Giấy khen của Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận các cấp. Dù không còn tham gia công tác tại xã nhưng ông luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, đóng góp nhiều ý kiến hữu ích trong việc xây dựng và phát triển xã nhà đặc biệt là vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai tại địa phương, khu dân cư.

Nhận xét về ông Lê Văn Sơn, đồng chí Phạm Quốc Thông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Giang cho biết “ Đồng chí Sơn là một cán bộ người đồng bào rất có uy tín và tiếng nói trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn; có trách nhiệm với công việc và kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là tham mưu, đề xuất trong công tác tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết, hưởng ứng thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng chí sống rất giản dị, gần dân, nói thẳng, nói thật nên được đồng nghiệp và nhân dân quý mến”.

Ông Lê Văn Sơn (đứng thứ 3 từ trái sang) tại Đại hội MTTQ VN huyện Sông Hinh
Nhiệm kỳ 2019-2024

 

Nói về công tác Mặt trận và cán bộ Mặt trận hiện nay, ông Sơn cho rằng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước thì nhiệm vụ chính trị của Mặt trận có sự thay đổi nhưng suy cho cùng thì người cán bộ Mặt trận phải đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ để thực hiện xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, là cơ sở của chính quyền nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng… Hiện nay chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì vai trò, vị trí của cán bộ Mặt trận càng quan trọng hơn trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Theo ông đối với mỗi địa phương, Cấp ủy, chi bộ cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận sát với tình hình thực tế của đất nước, địa phương; tập trung công tác bồi dưỡng, xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, phải chọn lựa người có tâm, có tầm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới. Người cán bộ Mặt trận phải hiểu sâu và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải có trình độ, uy tín, bản lĩnh chính trị, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm, có khả năng nghiên cứu, hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và chuyên sâu về nghiệp vụ để giúp cho cán bộ Mặt trận có khả năng xử lý thông tin, tiếp xúc, làm việc được với nhiều đối tượng và các tầng lớp nhân dân; có kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng tránh kiểu sắp xếp cán bộ Mặt trận theo cảm tính, rập khuôn.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Hiện nay chúng ta đang tiến hành triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo ông Sơn đây là sự kỳ vọng lớn của toàn Đảng, toàn dân tộc, mỗi tổ chức Mặt trận và cán bộ mặt trận cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận các cấp cùng với các tổ chức thành viên của mình tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và phản bác các luận điệu sai trái, chống phá của các phần tử xấu, các thế lực thù địch; tham gia tốt công tác giám sát bầu cử. Đồng thời thực hiện đầy đủ các bước công tác hiệp thương lựa chọn người ứng cử đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình để giúp người dân lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.

Dù không còn tham gia công tác ở địa phương, khu dân cư, nhưng với trách nhiệm là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên- khóa XI, ông luôn nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của mình nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, nắm bắt thông tin và tình hình thực tế đời sống của nhân dân để có những ý kiến đóng góp hữu ý cho công tác Mặt trận góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.                                                                                                                                                 Lê Ngọc Thiện – Nguyên PCT Ủy ban MTTQVN huyện


Nguồn:Ban biên tập Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 10
Hôm qua : 765
Tháng 06 : 4.734
Năm 2024 : 96.135