• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sông Hinh có thêm 04 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh
Ngày 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định phê chuẩn kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm tại huyện Sông ...
Trưng bày Nhiếp ảnh – Mỹ thuật
Trong 02 ngày 23 và 24/4, tại thác H’Ly xã Sông Hinh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh tổ chức trưng bày Nhiếp ảnh – Mỹ thuật nhân dịp lễ ...