• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị số 40: Nhân lên niềm tin với Đảng, Nhà nước

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng dư nợ tín dụng chính sách đến nay đạt 465.102 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,5% (năm 2014) xuống còn 6,84% (năm 2023); Nguồn vốn chính sách góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta ngày càng được củng cố và nâng cao.

NHCSXH giúp thanh niên miền núi khởi nghiệp

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Sông Hinh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước.
Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đạt hiệu quả, cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị làm việc, nguồn vốn ủy thác của địa phương sang Ngân hàng chính sách ngày một tăng lên. Đến nay, vốn ngân sách địa phương ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đạt 32.738 triệu đồng, tăng 31.443 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 2.428% so với năm 2014. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh 22.355 triệu đồng, tăng 21.080 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 1.653%; nguồn vốn ngân sách huyện 10.383 triệu đồng, tăng 10.363 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 51.815%. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 31/5/2024 đạt 465.102 tỷ đồng, tăng 255.873 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 122,3% so với năm 2014, với 8.203 khách hàng còn dư nợ, dư nợ bình quân 56,7 triệu đồng/1 khách hàng.
Nguồn vốn ngân hàng chính sách giúp họ nghèo có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điển hình như Ksor Đăng, buôn Bá xã Ea Bá. Giờ đây, như đã thành thường lệ, mỗi buổi chiều hàng ngày KSor Đăng lại tìm đến các bìa rẫy, vên suối để lấy lá về làm thức ăn cho đàn dê của gia đình. Chăm chút tỷ mỉ, từ vài con giống ban đầu, đàn dê không ngừng tăng lên, trở thành một trong những nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ksor Đăng cho biết: “Mỗi năm mình bán hơn chục con, thu nhập một năm trừ chi phí được hai chục triệu, góp phần gia đình làm ăn tốt hơn. Năm sau cao hơn năm trước, cuộc sống gia đình ngày thêm ổn định, ấm no”.
Ít ai ngờ rằng, vài năm trước đó KSor Đăng từng là hộ nghèo trong buôn. Nhờ được hỗ trợ vốn vay, vợ chồng Đăng đã tự tin bức phá, vượt lên những phong tục, tập quán sản xuất lạc hậu, chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi có chất lượng, mang lại hiệu quả cao hơn như nuôi bò lai hay trồng mì cao sản. Ksor Đăng chia sẻ thêm: “Lập gia đình rồi 2 vợ chồng rất khó khăn. Được tiếp nhận ngồn vay vốn chính sách rất ưu đãi cho nên chủ động mua 2 con bò về nuôi, trồng thêm cây mì sản xuất”.
Còn với ông Nguyễn Trọng Sơn, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, năm 2015 ông quyết định chuyển đổi 5ha đất rẫy đang trồng sắn mì, keo để trồng cây ăn quả. Các loại cây ăn quả cần phải chăm sóc thường xuyên, bón phân, tưới nước, phòng ngừa sâu bệnh liên tục nên gia đình anh Sơn không biết xoay sở ra sao. Nhờ sự giới thiệu của Hội Nông dân xã, anh Sơn tìm đến Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Sông Hinh để vay vốn. Có 50 triệu vốn vay, anh có tiền để mua phân thuốc, chăm sóc cây. Không phụ lòng người chăm bón, các loại cây như tiêu, café, nhãn sầu riêng ngày càng phát triển, đem lại thu nhập tốt cho gia đình với trung bình mỗi năm 200-250 triệu đồng. Ông Sơn tâm đắc: “Nhờ NHCS thì gia đình mới có vốn để mua cây giống, con giống, trồng được cây và cho sinh lợi ra, có kết quả ngày càng tốt đẹp hơn. Rất cảm ơn NHCS tạo điều kiện cho gia đình có nguồn vốn đầu tư cây cối như thế này”.
Đây là 2 trong tổng số hàng nghìn hộ dân được hỗ trợ vốn theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW. Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn cho biết: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, địa phương chuyển sang, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã giúp hơn 8 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đến 11/11 xã, thị trấn, 100% thôn, buôn, khu phố. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho hơn 4.412 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn để chăn nuôi, sản xuất, hơn 1.700 lao động có việc làm ổn định; hơn 200 học sinh, sinh viên thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; 2.700 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, cải tạo mới; có gần 1.450 hộ gia đình thuộc vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; hơn 210 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vay vốn xây dựng nhà ở, đất sản xuất; có trên 93 hộ vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện phân bổ nguồn vốn vay phù hợp đối với các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, để thực hiện hoàn thành tốt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 6/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,5% (năm 2014) xuống còn 6,84% (năm 2023); Nguồn vốn chính sách xũng đã góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn; trật tự an toàn xã hội được duy trì, quốc phòng an ninh được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta ngày càng được củng cố và nâng cao.
Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nay Y Blung khẳng định: “Chỉ thị số 40-CT/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các xã. Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được tăng cường. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là những vùng nông thôn, miền núi, là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Tác giả: Văn Thùy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thông tin tra cứu
Thông tin tra cứu
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 408
Hôm qua : 458
Tháng 07 : 9.251
Năm 2024 : 114.573
Thông tin thị trường
Thông tin thị trường