• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng bào các DTTS chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Sông Hinh ngày thêm giàu đẹp

Huyện Sông Hinh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Qua đây khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Đòng bào các dân tộc biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sông Hinh lần thứ IV năm 2024
5 năm qua, huyện Sông Hinh tiếp tục dành nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt gần đây nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).
Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trong 3 năm (năm 2022, 2023 và 2024) đạt hơn 148 tỷ đồng. Qua đó đã đầu tư xây dựng 8 công trình đường giao thông, điện, rãnh thoát nước ở các khu bố trí dân cư xen ghép ở các xã Ea Trol; Ea Bá; Ea Lâm, với hơn 3,6 tỷ đồng;  04 công trình nước tập trung, 20 công trình đường giao thông, rãnh thoát nước, trường học, sân vận động, thiết chế văn hóa tập trung ở các xã vùng đồng bào DTTS, với hơn 40 tỷ đồng; Công tác  đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động cho con em vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm và hàng năm được ưu tiên nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Ngoài ra, hàng năm, UBND huyện tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín và gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn, bị ốm đau, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ/người/lần; Tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh khen thưởng gương điển hình tiên tiến nhằm phát huy vai trò của người uy tín vùng đồng bào DTTS  trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chọn cử 02 người có uy tín tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc do Ủy ban Dân tộc tổ chức; hỗ trợ 100% người dân tộc thiểu số ở các thôn đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT; hỗ trợ vay tín dụng chính sách để phục vụ sản xuất hơn 4 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững cũng đã được triển khai đồng bộ các giải pháp. Cuối năm 2023 số hộ nghèo DTTS còn 738 hộ, chiếm tỷ lệ 77,93% hộ nghèo (giảm 854 hộ so với năm 2019); Thu nhập bình quân trong vùng đồng bào DTTS cuối năm 2023 đạt 41,3 triệu đồng/người/năm; 98% hộ gia đình đảm bảo đủ nước sinh hoạt, 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; Đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao.
Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nay Y Blung trao khen thưởng cho 03 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024
Phát biểu tham luận đại diện thôn Hà Roi, xã Sông Hinh; buôn Thung, xã Đức Bình Đông; thôn Tân Lập, xã Ea Ly và đại diện đồng bào xã Ea Lâm tại đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp cho sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện thời gian qua; bày tỏ lòng biết ơn các ngành, các cấp của tỉnh, của huyện và đồng bào, đồng chí trong huyện đã quan tâm giúp đỡ và giành cho đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh những tình cảm tốt đẹp, những sự hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Điều đó, khẳng định tính đúng đắn, nhất quán về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát biểu tại đại hội DTTS lần thứ IV năm 2024,, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nay Y Blung đã nêu rõ: qua thực tiễn bảo vệ và xây dựng đất nước từ trước đến nay ở huyện ta và báo cáo tổng kết tại Đại hội, có thể khẳng định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vai trò hết sức to lớn. Đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận quan trọng không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc của huyện, đã sát cánh cùng nhau đấu tranh, giành độc độc lập tự do qua hai cuộc kháng chiến cũng như tham gia công cuộc xây dựng quê hương và phát triển huyện nhà. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, đồng bào các DTTS luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.
“Với truyền thống đoàn kết một lòng tin tưởng gắn bó sắt son với Đảng và Bác Hồ từ những năm tháng đấu tranh gian khổ của hai cuộc kháng chiến đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôi tin tưởng rằng đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Sông Hinh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được cùng nhau chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện”- Bí thư Huyện ủy Nay Y Blung nhấn mạnh.
Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nay Y Blung phát biểu tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sông Hinh lần thứ IV năm 2024
Quyết tâm tư tại đại hội do Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Sông Hinh Ma Van khẳng định: Đại hội tự hào về những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội phấn khởi và tự hào về những kết quả, thành tích đạt được qua gân 04 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và kết quả thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh lần thứ III năm 2019. Qua thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, nhìn chung đến nay đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nhiều mặt nâng cao. Bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều đổi mới và ngày càng tiến bộ, văn minh. Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được thực hiện ngày càng tốt hơn. Đại hội ý thức sâu sắc rằng, đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn kết cộng đồng dân cư là truyền thống cực kỳ quý báu, là nét đẹp văn hóa, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho sự thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua và hiện nay.
Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng bào các dân tộc nêu cao quyết tâm không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số của huyện; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân để tiếp tục tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; với tinh thần “Không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu xúi giục, không trốn đi nước ngoài trái phép”. Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân ở địa phương trong sạch, vững mạnh.
Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Ma Van đại diện đồng bào các dân tộc đọc Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sông Hinh lần thứ IV năm 2024
Quyết tâm tư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV khẳng định: “Đồng bào các DTTS huyện Sông Hinh tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyện phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ như trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam họp tại Pleiku ngày 19/4/1946: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mản, Giarai hay Êđê, Xê đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.... Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không hề giảm bớt”...; đồng thời thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là “Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển”./.

Tác giả: Văn Thùy
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thông tin tra cứu
Thông tin tra cứu
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 500
Hôm nay : 0
Hôm qua : 411
Tháng 07 : 9.254
Năm 2024 : 114.576
Thông tin thị trường
Thông tin thị trường