• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Huyện ủy bất thường thông qua một số nội dung quan trọng

Huyện ủy Sông Hinh tổ chức hội nghị bất thường bàn và thông qua kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Lơ Mô Tu chủ trì hội nghị bất thường

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ giải pháp theo lộ trình và nhiệm vụ giải pháp thường xuyên, trong đó nhấn mạnh đến việc thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý” gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Triển khai đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Huyện ủy Sông Hinh yêu cầu ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng làm ngay việc nghiên cứu, cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch này của Huyện ủy bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Sông Hinh đã triển khai kế hoạch về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, Huyện ủy Sông Hinh đề ra 04 mục tiêu cụ thể, đó là: Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% cấp ủy viên cấp xã có trình độ chuyên môn Đại học và và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Riêng cấp ủy viên quân sự có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; Hằng năm, có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cấp ủy, chi bộ, đảng bộ sinh hoạt định kỳ theo quy định. 100% chi bộ có kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. 100% đảng viên trong năm đều có ý kiến tham gia góp ý, xây dựng trong sinh hoạt chi bộ; Mỗi năm, toàn huyện phấn đấu kết nạp ít nhất 88 đảng viên mới trở lên ( đạt 3,03% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ).

Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện ủy Sông Hinh đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, tổ chức đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

 

VĂN THÙY

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 164
Hôm qua : 254
Tháng 04 : 9.797
Năm 2024 : 59.756