• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sinh hoạt chi bộ hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thực tế tại huyện Sông Hinh, đây cũng là dịp để từng đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm vủa mình trong việc thảo luận, đề xuất những giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở. Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, từng tổ chức cơ sở Đảng cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Sông Hinh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Chí Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Hinh với tựa đề: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Hinh Nguyễn Chí Hiền (phía trên, bên phải từ trên nhìn xuống) dự buổi sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Ảnh CTV.

Điều lệ Đảng quy định tổ chức cơ sở đảng gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong đó chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được xem là tế bào, là nền nóng của đảng, là nơi mọi đảng viên được sinh hoạt thường lệ mỗi tháng một lần. Đồng thời, theo quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị thì đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang vừa phải sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa phải có trách nhiệm giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Vì lẽ đó, đây là diễn đàn tốt nhất để mọi đảng viên giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cũng từng khẳng định: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Mà chi bộ mạnh là do có năng lực lãnh đạo tốt, có sức chiến đấu cao. Nơi đó mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đều được cụ thể hóa thành Nghị quyết và lãnh đạo, thực hiện một cách rốt ráo, hiệu quả. Mà Nghị quyết hàng tháng là mắt khâu để xâu chuỗi Nghị quyết năm, Nghị quyết cả nhiệm kỳ. Do đo, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của chi bộ là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ huyện Sông Hinh hiện có 28 tổ chức cơ sở, trong đó có 17 đảng bộ và 11 chi bộ cơ sở, 186 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (trong đó có 75 chi bộ thôn, buôn, khu phố) với 2.940 đảng viên. Thời gian qua, việc sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là khi chưa phân công cán bộ các cấp về tham dự, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như công tác chuẩn bị của một số chi bộ chưa đạt yêu cầu, chưa bàn bạc trước trong cấp ủy; nội dung sinh hoạt còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, nhiều đảng viên vắng sinh hoạt hoặc không tham gia phát biểu trong nhiều kỳ sinh hoạt. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa phù hợp. Công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên chưa hiệu quả, …

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (Khóa X); Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 07/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về khung đáng giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch phân công cán bộ và thành lập các tổ công tác gồm lãnh đạo và chuyên viên các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy tham dự, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà tập trung là chi bộ thôn, buôn, khu phố. Chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Chỉ đạo các chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng để cán bộ và tổ công tác đột xuất về dự sinh hoạt. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Cung cấp thông tin phục vụ sinh hoạt hàng tháng và hướng dẫn để cán bộ dự sinh hoạt chi bộ nắm vững yêu cầu để có định hướng, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng thời kiểm tra, giám sát tốt việc chấp hành, tham dự sinh hoạt chi bộ của cán bộ được phân công theo kế hoạch đề ra.

Qua tham dự sinh hoạt chi bộ, đã tham gia nhiều ý kiến với chi bộ trong khâu chuẩn bị nội dung và công tác điều hành buổi sinh hoạt; tham gia nhận xét, đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt; hướng dẫn cách tổ chức sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên tại chi bộ; hướng dẫn chọn nội dung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; kịp thời cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và phổ biến, làm rõ các chủ trương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đến chi bộ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy các biện pháp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở. Nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến, khắc phục được nhiều hạn chế trước đây, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ma Hương, Phó bí thư chi bộ buôn Zô xã Ea Ly tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Ảnh Văn Thùy

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có rất nhiều điểm mới, trên khía cạnh về yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới các cấp ủy, chi bộ cần tập trung thực hiện tốt ba nội dung:

Mục đích, lý tưởng của Đảng ta không ngoài mục tiêu phấn đấu hướng tới phục vụ lợi ích tốt đẹp nhất của nhân dân, cho nhân dân, vì nhân dân. Mọi đảng viên của ta đều đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ và tuyên thề tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. 

Một là: Từ Đại hội XIII của Đảng tinh thần “phê bình và tự phê bình” đã được nâng lên thành nguyên tắc của Đảng. Mọi Đảng viên đều phải chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng. Đặc biệt là việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Bởi như chúng ta biết, khiếm khuyết là thuộc tính cố hữu của mỗi con người khi đặt trong tổng hòa các mối quan hệ với mình và vì thực tiễn luôn vận động, phát triển, nên không ai hoàn hảo, không ai không có khuyết điểm. Vấn đề là thái độ của ta với khuyết điểm như thế nào, có thành tâm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa khuyết điểm hay không. Và chỉ qua lăng kính, góc nhìn thật lòng, thật dạ của đồng chí, đồng đội mình, mình mới thấy hết được những khuyết điểm ấy. Từ đó phấn đấu, rèn luyện, học tập, nổ lực cố gắng hoàn thiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để mình ngày càng tiến bộ là nhiệm vụ thiết thân của mỗi đảng viên.

Ý nghĩa của việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình rất quan trọng, mọi đảng viên phải thắng thắn, thật thà đấu tranh, phê bình và tự phê bình như Bác Hồ đã nói là “việc rửa mặt hàng ngày”. Và từ Đại hội XIII của Đảng, phê bình và tự phê bình đã là nguyên tắc của Đảng, mọi đảng viên phải thực hiện nghiêm nguyên tắc ấy.

Hai là việc đưa giám sát trong chi bộ thành hoạt động thường xuyên với phạm vi và yêu cầu cao hơn: Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng dạy “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Vì thế, đảng viên ngoài vai trò là một công dân tốt, còn phải xông pha trong mọi lĩnh vực, mẫu mực trên mọi phương diện. Chứ không nói một đàng làm một nẻo, bởi thế thì làm sao dân tin, dân yêu, dân quý trọng. Tai của dân đã thính, mắt của dân đã tinh, thời nay còn có trợ giúp thêm của công nghệ thông tin, thì mọi hành vi, cử chỉ, việc làm của cán bộ, đảng viên càng không thể qua được, nếu mình không chuẩn mực, nếu mình còn sai phạm. Vì lẽ đó, cấp ủy chi bộ sát dân, gần dân, lắng nghe thấu hiểu được lòng dân và giám sát tốt mọi hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, qua đó thấy hay thì phát huy, thấy xấu thì chỉnh sửa là để làm tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ yêu cầu cán bộ, đảng viên ta phải “tròn vai, thuộc bài”. Vì đảng viên ta dù ở môi trường nào đều có vị trí, vai trò, nhiệm vụ nhất định, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, nhà nước thì yêu cầu này càng cao. Bởi cán bộ, công chức là công bộc của dân, là người được dân trả lương; nên muốn làm được việc thì phải “thuộc bài” mà muốn nhận đủ lương thì phải “tròn vai”. Vì thế, trong chương trình, kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đều đưa nội dung giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy viên cùng cấp, của cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý để tăng cường vai trò lãnh đạo ở khía cạnh này, điều đó rất cần thiết.

Ba là chú trọng thực hiện sinh hoạt chuyên đề để tháo gỡ những nổi cộm, bức xúc trong dân: Khi dự sinh hoạt ở một số chi bộ thôn, buôn, nhận thấy có một số nơi suốt thời gian dài vẫn bàn mãi một nội dung mà chưa giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân chính là chưa xác định sát, đúng nhiệm vụ, chưa phân công cụ thể cho đảng viên và chưa giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dân. Do đó, cần thiết phải nâng lên thành nội dung sinh hoạt chuyên đề để tập trung tháo gỡ. Việc xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề phải được xác định từ đầu năm, từ đó xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát đánh giá mọi yếu tố liên quan đến thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, khả năng, điều kiện, nguồn lực, kể cả nguồn lực bên ngoài của chi bộ, từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu, phân công cụ thể, xác định rõ lộ trình, giám sát chặt chẽ để tập trung tháo gỡ một cách thiết thực, hiệu quả. Theo tinh thần chọn đúng việc, phân đúng người, tháo gỡ từng bước, thà ít nội dung nhưng tạo ra sản phẩm, còn hơn nhiều mà mãi không giải quyết được việc gì. Làm tốt việc này, thì mọi nội cộm, bức xúc, những vấn đề gai góc cần quan tâm của chi bộ sẽ đều được giải quyết. Và đây chính là thước đo, là chỉ số tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Với tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm cao và hành động quyết liệt của các cấp ủy chi bộ, chắc chắn chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm nền tảng cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng ở cơ sở./.

 

Nguyễn Chí Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy Sông Hinh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 10
Hôm qua : 765
Tháng 06 : 4.734
Năm 2024 : 96.135