• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !

Clip Men rượu truyền thống của người Ê Đê buôn Lê Diêm

Clip Men rượu truyền thống của người Ê Đê buôn Lê Diêm
Clip Men rượu truyền thống của người Ê Đê buôn Lê Diêm
Clip Men rượu truyền thống của người Ê Đê buôn Lê Diêm
Men_10_5222b
Men_30_8db29
Men_20_e1629
Giới thiệu
Địa chỉ: Buôn Lê Diêm

Nhằm thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp trên về công tác du lịch, cụ thể: Chương trình hành động của Tỉnh uỷ số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu trở thành  ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030, gắn với thực hiện chương trình hành động số 05-Ctr/HU, ngày 14/9/2020 của Huyện ủy, trong đó có Điểm du lịch văn hoá cộng đồng buôn Lê Diêm; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Sông Hinh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của Huyện ủy, gắn với thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; đầu tư, cải tạo, kết nối những thắng cảnh đẹp làm cơ sở đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện;

Năm 2022 Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã chủ động triển khai cụ thể hoá các nội dung phát triển Điểm du lịch văn hoá cộng đồng buôn Lê Diêm trong đó có nội dung xây dựng Video về cách làm men và nấu ché rượu truyền thống người Ê đê tại Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm, vì tính cần thiết:

Hiện trên địa bàn huyện Sông Hinh các buôn người đồng bào Ê đê hấu hết không có hộ nào tự làm men truyền thống dân tộc mình để phục vụ cho phong tục sinh hoạt văn hóa của tộc mình. Nghề làm men truyền thống ngày mai một dần. Theo số liệu ước tính cụ thể hiện nay có khoảng hơn 70 buôn người đồng bào thì 100% mua men trên thị trường để nấu rượu phục vụ sinh hoạt phong tục văn hóa dân tộc mình, có một số ít các hộ dân giáp các huyện của tỉnh Gia Lai mua sản phẩm men truyền thống nhưng không đáng kể, đó là thực trạng chung hiện nay.

Vì vậy nhằm khôi phục và truyền đạt lại nghề truyền thống dân tộc góp phần trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả công tác phát triển buôn văn hóa du lịch buôn Lê Diêm góp phần trong việc quảng bá cho du khách sản phẩm làm ra từ men rượu cần truyền thống dân tộc. Đồng thời nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng men truyền thống dân tộc sạch phù hợp truyền thống đáp ứng nhu cầu về men nấu ché rượu trong sinh hoạt phong tục tập quán  cúng, lễ hội…, Vì vậy Phòng Văn hoá và Thông tin đã phối hợp các đơn vị liên quan, hộ gia đình trong buôn Lê Diêm đã xây dựng video quy trình thực hiện hiện làm ra sản phẩm men lá rừng và khâu thực hiện nấu rượu cần, ủ rượu cần và thưởng thức sản phẩm rượu cần từ men lá rừng.

Thông qua công tác phục dựng và quảng bá từ video nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân đồng bào dân tộc Ê đê nói chung và buôn Lê Diêm nói riêng thấy được tầm quan trọng cần nhân rộng từ các hộ dân tự cung tự cấp sản phẩm men truyền thống phục vụ cho chính mình và quảng bá du khách trãi nghiệm thưởng thức.

Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 428
Hôm nay : 0
Hôm qua : 246
Tháng 06 : 5.473
Năm 2024 : 96.874