• :
 • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Danh sách
 • LÊ ĐỨC NGHĨA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kinh tế
  • Điện thoại:
   02573.505.579
  • Email:
   leducnghia@phuyen.gov.vn
 • TÔ TRẦN KHOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kinh tế
  • Điện thoại:
   02573.505.379
  • Email:
   totrankhoan@phuyen.gov.vn
 • NGUYỄN VĂN VIỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hành chính
  • Điện thoại:
   0901.120.117
  • Email:
   nguyenvanviet@phuyen.gov.vn
 • MAI THỊ THU VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hành chính
  • Điện thoại:
   0917.087.107
  • Email:
   Maithithuvan@phuyen.gov.vn
 • PHAN THỊ THU HOÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Nội vụ
  • Điện thoại:
   0354.029.940
  • Email:
   phanthithuhoai@phuyen.gov.vn
 • NGUYỄN ĐỨC THỊNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Luật
  • Điện thoại:
   0914.254.566
  • Email:
   nguyenducthinh@phuyen.gov.vn
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thông tin tra cứu
Thông tin tra cứu
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 399
Hôm qua : 442
Tháng 07 : 10.733
Năm 2024 : 116.055
Thông tin thị trường
Thông tin thị trường