• :
 • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Danh sách
 • Tô Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0913839739
  • Email:
   tovangiang@phuyen.gov.vn
 • Nguyễn Thị Nhật Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0914083086
  • Email:
   nguyenthinhatlinh@phuyen.gov.vn
 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0836910216
  • Email:
   nguyenthikimhue@phuyen.gov.vn
 • Đinh Thị Ly Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0386654525
  • Email:
   dinhthilyly@phuyen.gov.vn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   nguyenthivan@phuyen.gov.vn
 • Nguyễn Thành Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0335859516
  • Email:
   nguyenthanhnhu@phuyen.gov.vn
 • Phạm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915274649
  • Email:
   phamthithutrang@phuyen.gov.vn
 • Phan Thị Mỹ Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919184802
  • Email:
   phanthimytram@phuyen.gov.vn
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thông tin tra cứu
Thông tin tra cứu
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 404
Hôm qua : 442
Tháng 07 : 10.738
Năm 2024 : 116.060
Thông tin thị trường
Thông tin thị trường