• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

     

Năm 2022 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh Hội, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp, các ngành, Hội Nông dân huyện đã chủ động, tích cực thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân được đẩy mạnh, đã tổ chức được 153 buổi tuyên truyền cho 7333 lượt hội viên, nông dân. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên, trong năm đã bầu bổ sung 02 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch Hội; Hội Nông dân huyện bầu bổ sung 08 UVBCH, 02 UVBTV, bầu bổ sung Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Các cơ sở Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn 75/75 chi Hội trực thuộc hoàn thành đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028;  Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được tăng cường; các cơ sở đã giúp đỡ được 11 địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó thoát nghèo”, đạt 100% chỉ tiêu giao; Huyện Hội cũng đã xây dựng được 02 địa chỉ thoát nghèo, đạt 200% chỉ tiêu. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND được 31,4/47 triệu đạt 66,8% chỉ tiêu. Công tác vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp đạt kết quả tích cực; đã thành lập mới được 03 chi Hội, 10 tổ Hội nghề nghiệp, thành lập mới 01 HTX, 01 THT, đạt 100% chỉ tiêu.

Trong năm, Huyện Hội tích cực phối hợp, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức 03 buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy tại 03 xã Ea Lâm, Ea Trol, Sông Hinh với 95 lượt người tham gia; các cơ sở Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 14 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 627 lượt hội viên, nông dân. Có 08 cơ sơ Hội đã thành lập và duy trì 16 mô hình tự quản về an ninh trật tự, vượt chỉ tiêu giao.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua do Tỉnh Hội giao ước đạt 13/14 chỉ tiêu, đạt 92,85%. Trong năm, Hội Nông dân huyện được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm Miền núi; UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành khen thưởng 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân SXKDG; Ban Thường vụ Huyện uỷ khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; UBND huyện khen thưởng 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong phong trào NDSXKDG giai đoạn 2019-2021.

Nhìn chung, năm 2022, Hội Nông dân huyện đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình,  Nghị quyết, kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân; đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của Hội. Cùng với sự chủ động của các cơ sở Hội, nhiệm vụ công tác Hội đã đưa phong trào nông dân của huyện tiếp tục phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của người dân ở nông thôn ngày càng đi lên, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp

                                                                                   Nhất Hữu

                                                                                                      (Hội Nông dân huyện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 100
Hôm qua : 380
Tháng 06 : 7.554
Năm 2024 : 98.955