• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hiến máu cứu người và là cơ hội kiểm tra sức khỏe bản thân
Hiến máu cũng là một cơ hội để được xét nghiệm máu, kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Người đi hiến máu sẽ biết được mình thuộc nhóm máu gì, ...
Biểu dương, khen thưởng trong phong trào hiến máu tình nguyện
Sáng ngày 07/4, UBND huyện Sông Hinh tổ chức lễ phát động hiến máu và tiếp nhận máu tình nguyện đợt 1, chu kỳ 2021-2022.