• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận đồng hành cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

Sông Hinh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua Đại hội, nhiều kết quả hoạt động của mặt trận được khẳng định, là nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày thêm vững mạnh.

Bà Phạm Thị Ngọc Tuyết- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh lần thứ IX, NK 2024-2029, bức trướng "ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - TRÁCH NHIỆM - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HUYỆN SÔNG HINH NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH" 

Nhiệm kỳ qua, cùng với thành tựu chung của cả tỉnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sông Hinh đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế phục hồi và có mặt phát triển; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2023), tăng 18 triệu đồng so với năm 2019 (là 32 triệu đồng/người/năm). Kinh tế tiếp tục được đầu tư và khai thác lợi thế để chuyển dịch dần sang trồng cây công nghiệp dài ngày; dịch vụ, thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng nhanh đã tạo thêm việc làm và thu nhập. Các chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định. Đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ nét. 
Những kết quả trên có sự đồng hành của Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh Ma Van, để phát huy vai trò của mình, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức công tác thông tin, tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động 11 trang Fanpage; 75 nhóm zalo cộng đồng. Kết quả đã đăng hơn 125 tin, bài viết, kịp thời phản ánh các vấn đề trong đời sống Nhân dân trong huyện. Từ năm 2019 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổng hợp, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời, hơn 390 báo cáo, nội dung phản ánh nhiều lĩnh vực, có 2.120 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, trong đó 2.071 kiến nghị được cơ quan chức năng giải quyết (tỷ lệ 98%).
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng rộng khắp, đã huy động cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân; huy động mọi nguồn lực, hiến đất, hiến ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Trong nhiệm kỳ đã vận động nhân dân đóng góp hơn 46 tỷ đồng, hiến hơn 26.460m2 đất, hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng và bê tông hoá kênh mương, thủy lợi nội đồng, xây dựng đường bê tông nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Bên cạnh đó vận động quỹ vì người nghèo hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trong 5 năm qua đã vận động được trên 2,78 tỷ đồng (tăng 3,2%) so với nhiệm kỳ trước và thực hiện an sinh xã hội được trên 56 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 324 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí 15,67 tỷ đồng. Trực tiếp vận động, tiếp nhận nhiều hàng hoá, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện phân bổ trên 12.000 suất quà (trị giá hơn 2,23 tỷ đồng) hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sự cố nghiêm trọng, đặc biệt trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Điểm nhấn trong nhiệm kỳ là bầu cử quốc hội và HĐND các cấp. MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng luật, phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,9%; đã bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện, 30/31 đại biểu HĐND cấp huyện và 232/234 đại biểu HĐND cấp xã.
Nét mới trong nhiệm kỳ được ủy ban MTTQ VN quan tâm chỉ đạo là công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ trì giám sát 71 chuyên đề, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, gắn với giám sát người đứng đầu, nhất  là giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai đối với Chủ tịch UBND cấp xã…, sau giám sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đạt tỷ lệ 90%.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã  đã tổ chức được 62 cuộc phản biện xã hội, các ý kiến sau phản biện xã hội được đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và hoàn chỉnh, bổ sung dự thảo, đồng thời phản hồi bằng văn bản theo quy định. Đối với các ý kiến phản biện xã hội giải trình chưa phù hợp, đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành tiếp thu, giải trình bổ sung.
Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư, tổ chức các hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, nhiều phong trào thi đua yêu  nước có sức lan tỏa và  đi vào chiều sâu, các cuộc vận động thiết thực được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng với tinh thần hăng hái và sáng tạo; hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã phát huy được dân chủ trong Nhân dân. Những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ qua có sự đóng góp của Giai cấp công nhân, Giai cấp nông, Đội ngũ công chức, viên, Lực lượng thanh, thiếu niên,  Phụ nữ, Cựu chiến binh, Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đội ngũ doanh nhân. Người cao tuổi; Đồng bào các dân tộc thiểu số, Đồng bào các tôn giáo…
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề còn tồn tại như quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, phá rừng làm nương rẫy, một số công trình chậm thi công, ô nhiễm nôi trường chăn nuôi; sách nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng …
Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Sông Hinh Ma Van nhấn mạnh, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng kịp đối với yêu cầu đổi mới của đất nước, nhiệm kỳ tới sẽ tập trung quan tâm đến việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; kiện toàn Ủy ban Mặt trận đủ về số lượng, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết, gần dân, sát dân và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường phát huy vai trò các tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức, Ban tư vấn tham gia vào công tác Mặt trận. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, làm cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
“Với những thành tựu cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua, tinh thần đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng, MTTQ VN và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của hình, sát cánh cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Sông Hinh ngày càng giàu đẹp, văn minh”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh Ma Van, nhấn mạnh./.

Tác giả: Văn Thùy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thông tin tra cứu
Thông tin tra cứu
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 891
Hôm qua : 361
Tháng 07 : 14.115
Năm 2024 : 119.437
Thông tin thị trường
Thông tin thị trường